fbpx

J.B. HONDA

ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ

ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຈ.ບີ. ທີມີປະສົບການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ. ລາວ ມາຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ ໃນປີ 2012 ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ ບໍລິສັດ ນິວ ຈິບ ເຊັງ ຈຳກັດ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນສູນຈຳໜ່າຍມາດຕະຖານ Honda ທີ່ຂາຍລົດຈັກຮອນດ້າ ພ້ອມສູນບໍລິການແລະອະໄຫລ່ ຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານດອນໜູນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເກີດເປັນ ເຈ.ບີ. ຮອນດ້າ

ພາລະກິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທຸ່ມເທ ຄວາມຄິດ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອເປັນສູນຈຳໜ່າຍມາດຕະຖານ Honda ທີພ້ອມສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຮອບດ້ານ ມີຄວາມພ້ອມທັງດ້ານການຂາຍລົດຈັກHonda ທີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີດີໃຫ້ເປັນສູນບໍລິການມາດຕະຖານສູງທີທັນສະໄໝ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຄວາມ ຈິງໃຈ ສ້າງຄວາມພໍໃຈ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ລົດຈັກ Honda ໃນເຂດພື້ນທີຂາຍຢ່າງເຕັມທີ

ແລະ ໃນປີ 2017 ເຈ.ບີ.ຮອນດ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈາກ ບໍລິສັດ ນິວ ຈິບ ເຊັງ ຈຳກັດ ອີກຄັ້ງ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປີດ ສູນຈຳໜ່າຍມາດຕະຖານ Honda ອີກ 1 ບ່ອນ ຢູ່ ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດພື້ນທີທີມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດສູງ ແລະ ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍເຮົາຈະຍັງຮັກສາມາດຕະຖານການໃຫ້ບໍລິການທີດີທີສຸດ ຄືທີຜ່ານມາ

Date

23 January 2015

Project

J.B. HONDA

Categories

Shopping, Responsive, Other